Ambassade, Consulaat-Generaal, Consulaten en NBSO's, India

Innovatie Attaché Netwerk

De dienstverlening van het Innovatie Attaché Netwerk (IA-netwerk) is gericht op onderzoekers, high-tech starters, academici, onderzoeksinstellingen en kennisinstituten, beleidsmakers en kennisintensieve investeerders in Nederland.

De Innovatie Attaché’s beantwoorden vragen op het gebied van ontwikkelingen in technisch en wetenschappelijk onderzoek (R&D) en organiseren missies, seminars en werkbezoeken aan bedrijven en kennisinstellingen. Het IA-netwerk kan helpen bij het leggen van internationale R&D-contacten en bij het bevorderen van samenwerking met interessante partijen op het gebied van R&D.

Het IA-Netwerk in India is vertegenwoordigd op de Nederlandse ambassade in New Delhi en op het  consulaat-generaal in Mumbai.

Dhr. Ir. Jelle Nijdam                  

Innovatie Raad (New Delhi)

Dhr. Martijn Lammers

Innovatie Attaché (Mumbai)

Dhr. Vikas Kohli

Senior Policy Officer (New Delhi)

Mw. Akanksha Sharma Policy Officer (New Delhi)

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: delhi@nost-india.org.

Tel.: +91 11 24197600

Fax: +91 11 24197710