Ambassade, Consulaat-Generaal, Consulaten en NBSO's, India

Politieke Zaken en Publieksdiplomatie

De afdeling Politieke Zaken en Publieksdiplomatie van de Nederlandse Ambassade werkt aan het verbreden en verdiepen van de relatie tussen Nederland en India.

De afdeling heeft drie hoofdtaken: (1) het volgen, analyseren en rapporteren over de politieke ontwikkelingen in India aan beleidsmakers in Den Haag, (2) het opzetten en uitvoeren van culturele samenwerking tussen Nederland en India op het gebied van moderne cultuur en gemeenschappelijk cultureel erfgoed, (3) het beheren van de pers- en mediarelaties en het verzorgen van activiteiten op het gebied van publieksdiplomatie. 

Politieke Zaken

De ambassade volgt de politieke ontwikkelingen op het terrein van binnenlands- en buitenlands beleid, de relatie tussen centrale en lokale overheden in India, nieuw beleid op uiteenlopende gebieden zoals openbare veiligheid, migratie en sociaal beleid en de ontwikkeling van de rechtsstaat.

Ook belangrijke aspecten van de Indiase maatschappij waaronder de mediavrijheid, democratiseringsproces en mensenrechtensituatie krijgen daarbij aandacht. Ook in EU-verband wordt op deze onderwerpen samengewerkt.

Het onderhouden van contacten met de Indiase overheid, onderzoeksinstellingen, wetenschappelijke instituten waaronder ‘denktanks’, andere ambassades in New Delhi en relevante instellingen en organisaties op beleidsterreinen, behoort tot de taken van de politieke afdeling. Daarbij horen ook contacten met internationale en nationale organisaties werkzaam in India alsmede NGO’s.

Tenslotte verleent de afdeling ondersteuning aan officiële bezoeken van delegaties uit Nederland. Het kan hierbij gaan om delegaties van ministers, parlementariers en overheidsfunctionarissen.

Culturele samenwerking

Cultuurbeleid is een integraal onderdeel van het Nederlands buitenlandbeleid. De focus van het beleid in India is gericht op samenwerking op het terrein van design, mode en architectuur. Het DutchDFA programma heeft tot doel om de internationale positie te verbeteren van de meest prominente sectoren van de Nederlandse creatieve industrie.

De ambassade ondersteunt bovendien verschillende culturele evenementen in samenwerking met lokale Indiase organisaties op het gebied van film, literatuur, muziek en beeldende kunst.

De afdeling is ook actief in het opzetten van samenwerking tussen Nederland en India om het gedeeld cultureel erfgoed te beschermen. Er zijn in India vele historische monumenten, archieven en voorwerpen die veelal uit de VOC-tijd dateren. 

Pers, media en publieksdiplomatie

De afdeling beheert ook de pers- en mediarelaties en verzorgt activiteiten op het gebied van publieksdiplomatie. De ambassade en het consulaat generaal in Mumbai organiseren verschillende evenementen waar ook media voor worden uitgenodigd. Als u belangstelling heeft voor het registreren van uw contactgegevens voor de persuitnodigingen, neem dan contact op met de afdeling.

Met activiteiten op het gebied van publieksdiplomatie zetten de ambassade en het consulaat generaal een realistisch en positief beeld van Nederland neer, daar waar Nederland relevant is voor India.

De afdeling geeft ook informatie over de mogelijkheid om in Nederland te studeren (bijvoorbeeld via studiebeurzen van NUFFIC).

Mw. Dominique Kuhling

Plv. Ambassadeur en Hoofd Afdeling Politieke Zaken en Publieksdiplomatie

Mw. Petra Smulders

Eerste Ambassadesecretaris

Dhr. Jan-Jaap Gerards

Tweede Ambassadesecretaris

Dhr. Muhammed Afzal

Senior Beleidsmedewerker

Mw. Ila Singh

Senior Beleidsmedewerker

Mw. Neha Rawat

Secretaresse

E-mail: nde-ppc@minbuza.nl
Tel: +91 11 24197600
Fax: +91 11 24197710

Bij het Consulaat Generaal in Mumbai:

Mevr. Lalana Patil    

 Senior Public Affairs Officer

E-mail: bom-pcz@minbuza.nl
Tel: +91 22 22194200
Fax: +91 22 22194230