Ambassade, Consulaat-Generaal, Consulaten en NBSO's, India

Economische Zaken

De belangrijkste taken van het Economische Afdeling in India zijn het bevorderen van bilaterale handel, investeringen en economische samenwerking. De economische afdeling maakt onderdeel uit van het handelsnetwerk in India dat naast de economische afdeling op de ambassade in New Delhi bestaat uit het Consul-Generaal in Mumbai en drie Netherlands Business Support Offices (NBSO’s) in Chennai, Hyderabad en in Amhedabad.

Het handelsnetwerk werkt nauw samen met de landbouwraad voor agrarische aangelegenheden, de technisch wetenschappelijk raad voor wetenschap en technologie en het Netherlands Foreign Investment Agency voor het aantrekken van buitenlandse investeringen.

Gezamenlijk is het economisch netwerk het aanspreektpunt voor Nederlandse (of Indiase) bedrijven en kennisinstellingen die geïnterresseerd zijn in het ontplooien van hun activiteiten in India (of Nederland).

Dhr. Michiel Bierkens

Hoofd Economische Afdeling

Mw. Leonie van der Stijl

Tweede Ambassadesecretaris

Mw. Eunice Tsibu

Management Assistent

Mw. Maya Acharya

Senior Beleidsmedewerker

Mw. Ravleen Pal

Senior Beleidsmedewerker
Mw. Priya Dagar Senior Beleidsmedewerker

E-mail: nde-ea@minbuza.nl

Tel.: +91 11 24197600
Fax : +91 11 24197709

(Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u uw vragen in het Engels te formuleren. Dit maakt het mogelijk om onze lokale experts in te zetten bij het beantwoorden van uw vragen.)