Ambassade, Consulaat-Generaal, Consulaten en NBSO's, India

Bezoek Vlaggenschip Hr. Ms. Rotterdam aan Mumbai

Van 24 tot 29 november 2012 bezoekt de Hr. Ms. Rotterdam de haven van Mumbai. Het Nederlandse marineschip is het vlaggenschip in een van de anti-piraterij Task Forces in de Indische Oceaan. Het bezoek is een uitstekende mogelijkheid om kennis en ervaring over anti-piraterij operaties te bespreken en om de zakelijke mogelijkheden voor de defensieindustrie inzichtelijk te maken.

Indiase en Nederlandse vertegenwoordigers en experts zullen ervaringen delen en toekomstige mogelijkheden voor samenwerking tussen Nederland en India in kaart brengen. Beide landen zijn betrokken bij anti-piraterijoperaties rondom Somalië sinds de Verenigde Naties een oproep deden aan de internationale gemeenschap om in actie te komen.

Gateway House (Indian Council on Global Relations) en de Nederlandse Ambassade en het Nederlandse Consulaat Generaal organiseren gezamenlijk een seminar getiteld “Rethinking Anti-Piracy Operations”.

Tegelijkertijd zullen belangrijke spelers uit de Indiase en Nederlandse defensieindustrie zakenlijke mogelijkheden bespreken.

Deelname aan de programmaonderdelen is alleen mogelijk op uitnodiging.